•  

CENNIK

Treningi grupowe – BOKS  i KICKBOXING.

KARNET NORMALNY

Zajęcia grupowe
 • 12 WEJŚĆ - 180 zł
 • 8 WEJŚĆ - 140 zł
 • 4 WEJŚCIA - 80 zł

KARNET ULGOWY*

Zajęcia grupowe
 • 12 WEJŚĆ - 130 zł
 • 8 WEJŚĆ - 110 zł
 •  

KARNET RODZINNY*

R.+dz. do lat 18 Zajęcia grupowe
 • 12 WEJŚĆ - 250 zł
 • 8 WEJŚĆ - 200 zł
 •  

KARNET OPEN*

Normalny
 • 30 DNI - 260 zł

*ULGOWY-osoby niepełnoletnie, emeryci i renciści.
*RODZINNY– za każdego kolejnego członka rodziny obowiązuje dopłata do karnetu w wysokości 80 zł.
*OPEN-ważny bez ograniczeń przez okres 30 dni.

WSZYSTKIE KARNETY poza karnetami OPEN, WAŻNE SĄ PRZEZ OKRES 30 DNI od daty zakupu lub do momentu wykorzystania określonej w karnecie ilości wejść.

Treningi indywidualne – BOKS i KICKBOXING.

KARNET PERSONALNY

Wejście na obiekt + opłata za trening
 • 12 WEJŚĆ - 120 zł
 • 8 WEJŚĆ - 100 zł
 • 4 WEJŚCIA - 80 zł

JEDNORAZOWE WEJŚCIE 30-zł

Od 1.06.2017 r. wszystkich korzystających z obiektu Klubu Bokserskiego „Legia” obowiązuje opłata członkowska w wysokości 20 zł. Opłata jest ważna przez okres miesiąca kalendarzowego.

Od dnia 1.09.2014r. nie ma możliwości zawieszania karnetu przez uczestnika zajęć na czas nieobecności na zajęciach.